Start

Vems ansvar?

Referenser

Certifikat

Kontakt


 Rack Control Consulting

 Vi gör riskmiljö - till frisk miljö!

 Lagersäkerhet är Ditt ansvar

Besiktning utförs av Johan Laudon
Id.nr 180:2.C 168.1-01

Certifiering

En certifierad besiktningsman upprättar, efter utförd besiktning, ett besiktningsprotokoll, där det framgår vad som är felaktigt och skall repareras. Efter det att felen blivit åtgärdade skickar brukaren protokollet till besiktningsmannen som kontrollerar och godkänner ärendet och återsänder protokollet till brukaren med underskrift och Det Norske Veritas, DNV:s märke.

För att ett ställ skall kunna besiktas måste det vara tillverkat enligt Svensk standard SS 2240 för pallställ. Detta för att man skall veta hur och efter vilka normer stället är konstruerat.

Vi besiktar även:
Hyllställ SS2241
Grenställ SS2643
Djupstaplingsställ SS2644